Млекоконтролна лаборатория - Сливен

                                               Laboratory for Analysis of Raw Milk Quality

                                                                           Country: BULGARIA; City: SLIVEN; Zip code: 8800;  P.O.Box: 127

                                                                            For contakts: Tel/Fax:  +359 44 66 24 55   Handy:  08 88 16 26 39

                                                                            milklabor@mbox.digsys.bg         www.digsys.bg/eunetweb/milklabor

    

                  Млекоконтролната лаборатория (Laboratory for Analysis of Raw Milk Quality)  в град Сливен е изградена в края на 1996 година чрез преустройство на съществуващата млечна лаборатория за Сливенска област, с цел да поеме анализите на индивидуалните млечни проби за селекционни цели от цяла Южна България.

                  Лабораторията е единствената от България, която е член  на международната организация за контрол в животновъдството ICAR - International Committee of Animal Recording.

                  Оборудването е дарение от ФРГермания и включва датска млекоанализираща апаратура COMBI FOSS 360 (Милкоскан, фосоматик, датаконтролер) с периферна техника, хладилен автомобил за превоз на млечни проби и друга техника на обща стойност над 1 млн. лева.

                     Апаратурата е предназначена за бърз и прецизен анализ на млечни проби по стандартите на ЕС. Анализират  се  пет показатели - млечно масло, протеин, лактоза, сух безмаслен остатък (в %) и съдържание на соматични клетки (хиляди броя в млл). Има и апаратура за микробиологичен анализ  и за установяване на наличието на инхибитори в млякото. 

                     Лаборантите притежават необходимите познания и опит за работа с апаратурата, специализирали са в LKV ­ Westfalen-Lippe гр. Мюнстер ­ Германия, имат специализация в базата на “FOSS ELECTRIC” ­ Дания в Германия, притежават Европейски сертификат  на  “FOSS-HAMBURG” ­ Германия.

                   За целите на селекционно-племенната работа се анализират млечно масло, протеин и брой соматичните клетки за ранна диагностика на маститни заболявания(субклинични мастити).

                    Ежемесечно в лабораторията се извършват близо 10,0000 анализи на индивидуални млечни проби от 305 ферми от 14-те области в Южна България. Резултатите от анализите се връщат на клиентите в рамките на 24 до 48 часа по електронна поща, факс или табулограма на ръка (за близките ферми).              

                 В проекта на МЗГ за лабораторията се предвиждаше да се извършват и анализи на сурово изкупваемо мляко за млекопреработвателните предприятия (така е регистрирана лабораторията в ICAR), но поради недокомплектоване с апаратура за изследване на урея, точка на замръзване и други показатели, втората част на проекта още не e завършена.